StupidVideos.com
De roman Weinkrampf!
De van oorsprong Nederlandse roman Weinkrampf! geschreven door Peter Schlemihl, is een roman over een land in crisis. Het gaat over politici als Pim Fortuyn and de vermoorde cineast Theo van Gogh. Ze staan beiden prominent op de kaft afgebeeld. Maar de roman gaat ook over het Nederlandse koningshuis, de familie van Oranje. Over koningin Beatrix, haar moeder Juliana en haar vader prins Bernhard. De roman gaat ook over de Tweede Wereldoorlog en de recente politieke beroering in Nederland: de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, door een moslimextremist. De roman stelt de vraag hoe om te gaan als joden met de muliticulturele samenleving. Door de egomanifestaties van Peter Schlemihl wordt de lezer het gevaar van populisme en uitverkorendheid, van het de beste zijn, voorgehouden. Men kan zich daarom inderdaad afvragen of het lachen de lezer zal vergaan gaandeweg het verhaal, waarin humor de boventoon voert. www.tijlpub.nl