StupidVideos.com
Tủ bếp anh BÌNH Sky Garden 3 – TBAK357.
Một cảm giác kì lạ khi bạn býớc vào một gian bếp với hai màu chủ ðạo Ðen và Trắng . Hai màu này sẽ ðem lại cho bạn một sự tao nhã và tạo ra những ấn týợng mới ðối với những vị khách của gia ðình . Thiết kế gian bếp chỉ với hai màu này ðòi hỏi sự bố trí tốt (cả về vị trí và màu sắc), nếu bố trí hợp lý thì gian bếp của bạn sẽ trở lên hấp dẫn và tao nhã . Không chỉ vậy theo týớng số học phýõng ðông nếu bạn mệnh thủy, kim, mộc sẽ rất tốt khi tủ bếp nhà bạn có sự kết hợp hai màu ðen và trắng, và anh BÌNH ð&#